Studio 51 wraz ze współpracującymi firmami wykonawczymi oferuje pomoc w realizacji inwestycji. Poniżej przedstawiamy orientacyjne koszty wykonania poszczególnych części budynku. Mogą one nieznacznie wahać się w zależności od przyjętego standardu wykończenia.

 

- wykonanie podpiwniczenia (w tym: robót ziemnych, ław żelbetowych, ścian murowanych i warstwowych ścian zewnętrznych z izolacją i okładziną kamienną, stolarki okiennej i drzwiowej, podsypki i wylewki z chudego betonu oraz wylewki cementowej pod posadzki i podłogi, stropu żelbetowego, izolacji termicznych i przeciwwilgotnościowych, kominów i wentylacji do poziomu stropu, schodów wewnętrzych i zewnętrzych, tynków wewnętrznych, drenażu opaskowego) bez wykonania wykończenia podłóg i posadzek oraz wykończenia ścian płytkami (w pomieszczeniach w których to przewidziano)

1 400 zł/m2 płyty stropowej

Oferta dotyczy wyłącznie inwestycji
realizowanych na terenie powiatu
tatrzańskiego i nowotarskiego.

 

 

- wykonanie podmurówki pod obiekt niepodpiwniczony (w tym: robót ziemnych, ław żelbetowych, ścian fundamentowych, stropu żelbetowego, izolacji termicznych i przeciwwilgotnościowych, drenażu opaskowego, okładziny kamiennej)

700 zł/m2 płyty żelbetowej

Oferta dotyczy wyłącznie inwestycji
realizowanych na terenie powiatu
tatrzańskiego i nowotarskiego.

 

 

- wykonanie parteru (w tym ścian z płazów, stropów drewnianych z rzeźbionnymi sosrębami, paroizolacją i izolacją akustyczno-termiczną, stolarki okiennej i drzwiowej, podłóg drewnianych, mszenia, czyszczenia) bez wykonania kominów, instalacji i urządzeń wewnętrznych, wykończenia ścian i posadzek płytkami (w pomieszczeniach w których to przewidziano)

-płazy 16cm 1950 zł/m2 podłogi parteru

-płazy 18cm 2050 zł/m2 podłogi parteru

-"połówki"    2000 zł/m2 podłogi parteru

W przypadku inwestycji realizowanych
poza terenem powiatu tatrzańskiego
i nowotarskiego w/w cena ulegnie zmianie,
zależnie od kosztów transportu itp.

 

 

- wykonanie poddasza mieszkalnego (w tym ścian o konstrukcji szkieletowej z paroizolacją i izolacją akustyczno-temiczną i szalowaniem deskami, stropu drewnianego z paroizolacją i izolacją akustyczno-termiczną, stolarki okiennej i drzwiowej, podłóg drewnianych, więźby dachowej z izolacją termiczną i wiatrochronną i pokryciem gontem, czyszczenia) bez wykonania kominów, instalacji i urządzeń wewnętrznych, wykończenia ścian i posadzek płytkami (w pomieszczeniach w których to przewidziano w projekcie) oraz impregnacji pokrycia dachowego

1550 zł/m2 podłogi poddasza

W przypadku inwestycji realizowanych
poza terenem powiatu tatrzańskiego
i nowotarskiego w/w cena ulegnie zmianie,
zależnie od kosztów transportu itp.

- Felcowanie płaz + 10%
- Poza Podhalem na terenie Polski + 10%, + koszty przejazdu (4,5zł/km za samochód), + zakwaterowanie
- Poza granicami Polski + 20 30%, + koszty przejazdu (4,5zł/km za samochód), + zakwaterowanie, +wyżywienie

 

 

Ponadto oferujemy współpracę na warunkach ustalonych indywidualnie z firmami trudniącymi się pracami instalacyjnymi, wykończeniowymi, urządzaniem ogrodów itp.