Szanowny Inwestorze. Poniżej przedstawiamy informacje dotyczące przybliżonych kosztów realizacji prezentowanych w katalogu obiektów, cennik projektów i usług dodatkowych oraz formularz zamówienia.


Oferowana przez Studio 51 lub jej terenowych przedstawicieli dokumentacja projektowa została opracowana zgodnie z wymaganiami prawa i przepisów określonych dla projektu architektoniczno-budowlanego. Dokumentacja dostarczana jest w czterech oprawionych egzemplarzach plus dodatkowo jeden nieoprawiony egzemplarz (ułatwiający wykonanie kopii dla potrzeb wykonawców prac budowlanych).

Razem z projektem dostarczana jest zgoda Zespołu Autorskiego Studia 51 na dokonanie określonych korekt w projekcie, dostosowujących obiekt do lokalnych warunków posadowienia, ukształtowania terenu itp.

Cennik Projektów Katalogowych

Projekt katalogowy

PCO*
(w m2)

Cena netto wersji przedstawionej w katalogu
  Jaworowy 87.3 m2 2 050 zł
  Jaworowy 2 188.4 m2 2 390 zł
  Jaworowy 3 233.1 m2 2 550
  Koszysta 230.5 m2 2 540
  Pyszna 314.9 m2 2 820
  Buczynowa 264.0 m2 2 650 zł
  Buczynowa 2 317.0 m2 2 830 zł
  Roztoka 360.3 m2 2 980 zł
  Kondratowa 358.4 m2 2 970 zł
  Staroleśna 337.0 m2 2 900
  Staroleśna 2 454.8 m2 3 300 zł
  Goryczkowa 306.9 m2 2 800 zł
  Garaż z poddaszem 81.2 m2 1 830 zł
  Garaż z poddaszem
  mieszkalnym
109.4 m2 1 910 zł
  Brama z furtką   700 zł
  Brama z furtką 2   780 zł

PCO to powierzchnia całkowita obiektu (liczona po obrysie zewnętrznym wszystkich kondygnacji).

Do podanych cen zostanie doliczony podatek VAT w wysokości obowiązującej w chwili wystawienia faktury.

Ponadto oferujemy

- konsultacje, doradztwo itp. - 75 - 100 zł
- pozyskanie mapy do celów projektowych 1:500
  (wyłącznie na terenie powiatu tatrzańskiego i nowotarskiego)
- 800 - 1800 zł
- przygotowanie i skompletowanie wniosków o wydanie warunków
  przyłączenia do poszczególnych sieci
  (wyłącznie na terenie powiatu tatrzańskiego i nowotarskiego)
- 75 - 150 zł
   (od sztuki)
- opracowanie załącznika do wniosku o wydanie decyzji   WZ
  (wyłącznie na terenie powiatu tatrzańskiego i nowotarskiego)
- 300 - 1200 zł
- wykonanie pełnego dostosowania projektu do warunków
  lokalnych   posadowienia i ukształtowania terenu
15% ceny katalogowej
- wykonanie innych indywidualnych zmian w projekcie - cena ustalana indywidualnie
- opracowanie projektu zagospodarowania działki - 800 - 2500 zł
- opracowanie projektów przyłączy do sieci - cena ustalana indywidualnie
- opracowanie indywidualnych projektów budowlanych - cena ustalana indywidualnie
- przygotowanie i skompletowanie wniosków o wydanie decyzji o
  pozwoleniu na budowę
  (wyłącznie na terenie powiatu tatrzańskiego i nowotarskiego)
- 150 - 300 zł
- nadzory autorskie - 75 - 100 zł